Energy transition ~ take ocasion
 
 

EMK EUROPE, s.r.o. - je součástí skupiny firem zabývajících se Energetikou, prodejem energií, výzkumem a vývojem včetně obchodu ve zmíněných oblastech.

Má znalosti a zkušenosti ve výstavbě energetických celků, řízení staveb, řízení projektů, inženýringu, projektové činnosti a financování z fondů EU.

Realizuje projekty především v oblasti soběstačné energetiky se zaměřením na obnovitelné zdroje energie, lokální distribuční soustavy, ukládání elektrické energie, Elektromobilita včetně systémů nabíjení.

Spolupracuje s tuzemskými a zahraničními partnery v oblasti energetiky a obchodu, kteří splňují náročné požadavky na kvalitu, cenu a zejména servis.

Společnost v posledních letech expanduje do Německa, kde spolupracujeme zejména na typových projektech "Autarkie", "Energiewende" "EE" formou technického poradenství, implementace technologií, projektového řízení a provozování technologických celků. Intenzivně se účastníme také rozvoje Elektromobility a řešení technologií pro ukládání elektrické energie pro její další využití.

Velmi intenzivní je také spolupráce s akademickou sférou. Na projektu elektromobility spolupracujeme s Elektrotechnickou Fakultou-ČVUT, s ústavem Termomechaniky Akademie Věd ČR. V zahraničí pak s univerzitami a asociacemi v oblasti energetiky a nových technologií.Fotovoltaická elektrárna
EMK EUROPE s.r.o.
Hornická 639
273 02 Tuchlovice
Czech Republic

IČO: 27477444
DIČ: CZ27477444

Phone line: +420 603 481 421
Account: 1038025005/0400